Hafan / Newyddion

Beth yw Generadur Gasoline

Beth yw Generadur Gasoline

Tabl Cynnwys

Ydych chi'n chwilio am ffynhonnell ddibynadwy o bŵer sy'n rhad i'w rhedeg ac sy'n defnyddio ychydig iawn? Ystyriwch ddefnyddio generadur gasoline! Gweithgynhyrchu Generadur Bison Taizhou yw eich dewis gorau i chi oherwydd maint cryno Bison, hygludedd, ac amlbwrpasedd. Generaduron gasoline bison gellir ei ddefnyddio mewn lleoliadau amrywiol megis gerddi, safleoedd adeiladu, cychod, teithiau gwersylla, a mwy.

Beth yw Gasoline Generator?

Felly, beth yw generadur gasoline? Mae'n fath o generadur sy'n defnyddio injan gasoline fel ei ffynhonnell pŵer. Mae rotor y generadur yn cael ei yrru i dorri llinellau ymsefydlu magnetig, gan gynhyrchu cerrynt trydan. Mae generaduron gasoline ar gael mewn dau fath: generaduron gasoline cludadwy a generaduron gasoline wrth gefn.

  • Generaduron cludadwy yn gynhyrchwyr bach, ysgafn y gellir eu symud yn hawdd o un lleoliad i'r llall. Fe'u defnyddir fel arfer i ddarparu pŵer ar gyfer offer a chyfarpar yn ystod cyfnodau segur neu wrth weithio yn yr awyr agored.
  • Cynhyrchwyr wrth gefn yn gynhyrchwyr mwy, mwy pwerus sy'n cael eu gosod yn barhaol mewn cartref neu fusnes. Fe'u defnyddir fel arfer i ddarparu pŵer wrth gefn yn ystod cyfnodau segur neu pan nad yw'r prif grid pŵer ar gael.

Mae generaduron cludadwy fel arfer yn cael eu pweru gan gasoline, tra gall generaduron wrth gefn gael eu pweru gan gasoline, propan, neu nwy naturiol.

Maent yn cynnwys cydrannau fel injan gasoline, stator generadur a rotor, rheolydd foltedd neu gynhwysydd, a phanel rheoli.

Wrth brynu generadur pŵer gasoline, mae dau fath adnabyddus i ddewis ohonynt: generaduron 2-strôc a 4-strôc. Gall generaduron pedwar-strôc wneud mwy a defnyddio gasoline cyffredin fel tanwydd, tra bod generaduron dwy-strôc yn cael eu pweru gan gymysgedd gasoline-olew a geir yn gyffredin mewn sgwteri a mopedau.

Mae generaduron gasoline yn aml yn cael eu cymharu â generaduron disel, felly mae'n hanfodol trafod y gwahaniaethau rhwng y ddau. Mae generadur pŵer gasoline yn rhatach i'w brynu a'i weithredu, ond mae generadur disel yn fwy effeithlon o ran tanwydd a gall gynhyrchu mwy o bŵer.

I grynhoi, mae generadur gasoline yn ffynhonnell pŵer fforddiadwy ac amlbwrpas. Gyda'i wahanol feintiau, opsiynau cludadwyedd, ac allbynnau pŵer, mae'n sicr y bydd generadur gasoline sy'n cyd-fynd â'ch anghenion.

Sut i ddewis y generadur gasoline angen?

I ddewis y generadur gasoline cywir, ystyriwch y ffactorau canlynol:

  1. Allbwn Pŵer: Gall generaduron gasoline ddarparu pŵer mor isel â 1000 wat neu mor uchel â 15000 wat, yn dibynnu ar y model.
  2. Cynhwysedd Tanc Tanwydd: Mae maint y tanc tanwydd yn gymesur â phŵer allbwn y generadur. Bydd gan eneradur ag allbwn pŵer uchel danc tanwydd mwy nag un ag allbwn pŵer isel.
  3. Cludadwyedd: Ystyriwch brynu generadur cludadwy gydag olwynion a dolenni ar gyfer cludiant hawdd.
recoil gasoline generadur cludadwy sengl 6
generadur gasoline cartref mini bach 1
Man Origin: Zhejiang, China (tir mawr)Enw Brand: Bison pŵerRhif Model: BS1500FS
Math o Allbwn: AC Cyfnod SenglCyflymder: 3800RPMAmlder: 50HZ / 60HZ
Pŵer â Gradd: 1.0/1.1kwRated Voltage: 110V/220V/230V/240V/380VCyfredol â sgôr: 12V/8.3A
Tystysgrif: CE, ISOWarrenty: 500 awr neu 1 flwyddynEitem: generadur dc gasoline 12v
Swyddogaeth: Generadur bach i ddarparu pŵer trydan i'w ddefnyddio gartref
Math o injan: 1-Silindr, 4-stroc, Injan Gasoline wedi'i Oeri ag Aer
Rhannau sbâr injan: Carburetor, camsiafft, plwg gwreichionen, piston, crankshaft, crankcase
Generadur Math: Electric Power Silent Gludadwy Gasoline Generator
Dewisol: Recoil Start, Electric Start, Cyfnod Sengl, Tri Cham, Lliw

Manteision ac anfanteision generaduron gasoline

Mae generaduron gasoline yn boblogaidd oherwydd eu bod yn fach, yn ysgafn ac yn gludadwy. Maent yn ddefnyddiol fel ffynonellau pŵer wrth gefn yn ystod toriadau pŵer, yn yr awyr agored, ac ar safleoedd adeiladu. Fodd bynnag, fel pob generadur, mae gan gynhyrchwyr gasoline fanteision ac anfanteision.

Manteision Cynhyrchwyr Gasolin:

Cludadwyedd: Mae generaduron petrol fel arfer yn llai ac yn ysgafnach na mathau eraill o eneraduron, gan eu gwneud yn hawdd i'w cludo a'u cario.

Swnllyd isel: Mae gan gynhyrchwyr petrol swnllyd isel, sy'n golygu eu bod yn rhedeg yn dawel ac nad ydynt yn tarfu ar yr amgylchedd.

System reoleiddio foltedd sefydlog: Mae gan gynhyrchwyr petrol system reoleiddio foltedd awtomatig sefydlog sy'n sicrhau cyflenwad cyson o drydan.

System rhybudd olew: Mae generaduron petrol yn meddu ar system rhybuddio olew sy'n cau'r generadur yn awtomatig os yw'r lefel olew yn isel, gan atal difrod injan.

Anfanteision Cynhyrchwyr Gasolin:

Defnydd o danwydd: Mae generaduron petrol yn defnyddio mwy o danwydd na generaduron disel, gan eu gwneud yn ddrutach i'w rhedeg.

Fflamadwyedd: Mae petrol yn fflamadwy iawn, sy'n gwneud generaduron petrol yn fwy agored i beryglon tân. Dylid eu storio mewn lle oer, sych, i ffwrdd o unrhyw ffynhonnell tanio.

allyriadau: Mae generaduron petrol yn gollwng lefelau ychydig yn uwch o lygryddion na generaduron disel, gan achosi llygredd aer.

Maint injan llai: Mae gan gynhyrchwyr petrol faint injan lai na generaduron disel, sy'n golygu eu bod yn cynhyrchu llai o bŵer ac yn llai effeithlon.

generadur gasoline bison

Gweithredwch Heddiw

Dewiswch generaduron gasoline Bison Industry ar gyfer atebion ynni dibynadwy, effeithlon a phwerus. Ewch i'n gwefan i archwilio ein hystod o gynhyrchion a dod o hyd i'r generadur perffaith i weddu i'ch anghenion. Buddsoddwch mewn generadur gasoline Bison a phrofwch y gwahaniaeth heddiw.

Swyddi Mwyaf Poblogaidd

CWESTIYNAU?
CYSYLLTWCH Â NI HEDDIW.

prynu?

Swyddi cysylltiedig

sut i lanhau injan fach

Trwy ddarllen yr erthygl hon, byddwch yn dod i ddeall cymhlethdodau glanhau'ch injan fach a sut y gall y gwaith cynnal a chadw rheolaidd hwn gadw'ch injan i redeg ar ei orau.

Darllen Mwy>

Methu â chael digon?

Tanysgrifiwch i gael cynigion unigryw a diweddariadau ar newydd-ddyfodiaid