Cyflenwyr a chynhyrchwyr golchwr pwysedd uchel Tsieina proffesiynol

Mae gan BISON, prif wneuthurwr golchi pwysau Tsieina, flynyddoedd lawer o brofiad diwydiant a'r llinellau cynhyrchu mwyaf datblygedig. Rydym yn cynnig ystod gyflawn o olchwyr pwysau o ansawdd uchel gyda dyluniadau arloesol ac opsiynau addasu i weddu i bob angen a chymhwysiad. Rydym yn addo darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol, proses rheoli ansawdd llym. Partner gyda BISON heddiw a phrofwch fanteision partneru ag arweinydd diwydiant dibynadwy, lle mae arloesi parhaus yn sicrhau eich bod yn darparu cynhyrchion dibynadwy o'r radd flaenaf i'ch cwsmeriaid

Dechreuwch eich busnes cyfanwerthu golchwr pwysedd uchel Tsieineaidd o hyn ymlaen.

wasieri pwysedd uchel BISON

Profwch yr ateb golchi pwysau eithaf gyda'n modelau golchi pwysau poblogaidd - wedi'u peiriannu'n arbenigol ar gyfer perfformiad gorau, nodweddion hawdd eu defnyddio, a gwydnwch heb ei ail i ragori ar eich holl ddisgwyliadau glanhau.

glanhawr pwysedd dŵr
Golchwr Pwysedd Gasoline

Glanhawr Pwysedd Dŵr

Trosolwg Manylion Cyflym Math Peiriant Glanhawr Pwysedd Uchel Cyflwr Lle Tarddiad Newydd Zhejiang Tsieina

golchwr pŵer trydan 1
Golchwr Pwysedd Gasoline

golchwr pwysau masnachol

Mae'r golchwr pwysau masnachol hwn yn wydn gyda gwialen cysylltu aloi alwminiwm un darn Wedi dau

Pam dewis BISON?

ffatri

ALLWAITH FFATRI

Mae BISON yn darparu cynhyrchion o ansawdd uchel a gwasanaeth proffesiynol gyda phris y ffatri

ansawdd

ANSAWDD RHAGOROL

Pob cynnyrch gyda gwarant o 1 flwyddyn o leiaf. Gallwn addasu i chi i ddiwallu'ch anghenion.

gwasanaeth

7/24 GWASANAETH ÔL-WERTHIANT

Ymateb ar unwaith am 24 awr ar-lein. Bydd ein rheolwr gwerthu yn ymateb i chi cyn gynted â phosibl.

Darganfyddwch fwy AMDANOM NI neu CYSYLLTWCH Â NI i drafod eich gofynion penodol.

Cwestiynau Cyffredin

gofyn unrhyw beth i ni

Mae dewis y ffroenell gywir ar gyfer eich golchwr pwysau yn sicrhau glanhau effeithiol heb niweidio arwynebau. Ystyriwch y ffactorau hyn:

 • Crynodiad chwistrellu: Profwch agoriadau ffroenell llai ar wyneb gwydn i osgoi difrod.
 • Nozzles addasadwy: Yn aml mae gan wasieri pwysedd psi is ffroenellau y gellir eu haddasu ar gyfer tasgau amrywiol.
 • System codio lliw: Ymgyfarwyddwch â lliwiau ffroenell ar gyfer gwahanol onglau chwistrellu, megis du (65 gradd) ar gyfer glanedydd, gwyn (40 gradd) ar gyfer eitemau cain, gwyrdd (25 gradd) ar gyfer glanhau cartrefi, melyn (15-) gradd) ar gyfer staeniau ar goncrit, a choch (0-gradd) ar gyfer arwynebau caled.

Hefyd, ystyriwch gylchdroi ffroenellau neu ffyn addasadwy ar gyfer amlbwrpasedd. Mae dewis y golchwr pwysau a'r ffroenell gywir yn sicrhau glanhau effeithlon ac amddiffyn yr wyneb.

Pan fyddwch chi'n prynu'ch golchwr pwysau, mae'n bwysig cofio nad yw pob ategolion yn angenrheidiol. Mae rhai ategolion cyffredin yn cynnwys chwistrellwr cysylltiad pibell, cysylltiad pibell gardd, mesurydd pwysau, a blaen jet pwysedd uchel.
Os nad oes angen unrhyw un o'r ategolion hyn arnoch, gallwch arbed arian trwy ddewis model nad yw'n eu cynnwys. Fodd bynnag, os oes angen un neu fwy o'r ategolion hyn arnoch chi, mae'n well eu prynu gyda'ch gilydd fel y gallwch eu defnyddio gyda'r golchwr pwysau rydych chi wedi'i ddewis.

Mae yna lawer o bethau y gallwch chi eu gwneud gyda golchwr pwysau, a dim ond eich dychymyg sy'n cyfyngu ar y posibiliadau! Dyma ychydig o syniadau i'ch rhoi ar ben ffordd:

 • Glanhau arwynebau awyr agored: Defnyddir golchwr pwysau i gael gwared ar faw, budreddi a graffiti o arwynebau awyr agored.
 • Ceir glân: Mae golchwyr pwysau yn wych ar gyfer cael gwared â chwyr a sglein ceir sych, ac ar gyfer glanhau'r trim crôm ar geir.
 • Cael gwared ar graffiti: Mae'n ddefnydd da ar gyfer tynnu graffiti a marciau eraill oddi ar waliau ac arwynebau eraill.
 • Deciau a phatios glân: Mae golchwr pwysau yn wych ar gyfer glanhau deciau a phatios, tynnu rhwd, a glanhau concrit.
 • Malurion glân: Defnyddir golchwr pwysau hefyd ar gyfer glanhau cwteri a pheipiau glaw, tynnu malurion a dail, a glanhau tu mewn i'r cwteri.
 • Palmantau glân: Mae peiriant golchi pwysau hefyd yn ddefnyddiol iawn i gael gwared ar faw, malurion a mwsogl o'r palmant.
 • Ffenestri glân: Mae golchwr pwysau yn eitem dda ar gyfer glanhau ffenestri, gan gynnwys y tu mewn a'r tu allan i'r gwydr, ac ar gyfer tynnu dyfrnodau ac olion bysedd a llawer mwy o bethau.

Canllaw Prynu Cynhwysfawr Golchwr Pwysau i chi

Cynnwys
golchwr pwysedd uchel bison

Croeso i'n canllaw cynhwysfawr i brynwyr ar olchwyr pwysau. Fel ailwerthwr posibl, mae'n hanfodol deall y gwahanol fathau o wasieri pwysau ar y farchnad, manteision prynu gan ein cwmni, a sut i wneud y penderfyniad mwyaf gwybodus wrth ddewis cynnyrch i'w brynu o'n brand. Yn y canllaw hwn, byddwn yn esbonio beth sy'n gosod ein golchwyr pwysau ar wahân i'r rhai gan gwmnïau eraill ac yn tynnu sylw at nodweddion unigryw na fyddwch yn dod o hyd iddynt yn unman arall.

Mathau o Wasieri Pwysau

Mae yna dri phrif fath o wasieri pwysau ar y farchnad: trydan, nwy a disel. Mae gan bob math ei fanteision a'i anfanteision ei hun, yn dibynnu ar anghenion penodol y cleient.

Golchwr pwysau trydan

Mae golchwyr pwysau trydan yn ddewis ardderchog ar gyfer tasgau glanhau ysgafn, megis golchi ceir, dodrefn awyr agored, a deciau bach. Maent yn dawelach, yn wyrddach ac angen llai o waith cynnal a chadw na pheiriannau petrol neu ddiesel. Fodd bynnag, efallai na fyddant yn darparu digon o bŵer ar gyfer tasgau glanhau trwm.

Golchwyr Pwysedd wedi'u Pweru â Gasoline

Mae golchwyr pwysau wedi'u pweru gan gasoline yn ddelfrydol ar gyfer tasgau glanhau dyletswydd canolig i drwm. Maent yn fwy pwerus na modelau trydan a gallant drin tasgau fel glanhau deciau mawr, dreifiau a seidin yn rhwydd. Fodd bynnag, maent yn uwch, yn allyrru mygdarth, ac mae angen mwy o waith cynnal a chadw arnynt.

Golchwr Pwysau Pweredig Diesel

Golchwyr pwysau wedi'u pweru â disel yw'r opsiwn mwyaf pwerus, gan eu gwneud yn addas ar gyfer cymwysiadau masnachol a diwydiannol trwm. Maent yn effeithlon o ran tanwydd ac mae ganddynt oes injan hwy, ond hwy yw'r rhai mwyaf swnllyd ac maent yn cynhyrchu mwy o allyriadau nag opsiynau eraill.

Gwneud Penderfyniad Gwybodus: Ystyriaethau Allweddol

Wrth ddewis golchwr pwysau i'w brynu o'n brand, mae'n hanfodol ystyried sawl ffactor a fydd yn sicrhau eich bod yn gwneud y penderfyniad mwyaf gwybodus.

Ffynhonnell pŵer

Darganfyddwch pa fath o ffynhonnell pŵer (trydan, nwy, neu ddiesel) sydd fwyaf addas ar gyfer anghenion eich cwsmeriaid. Mae BISON yn cynnig ystod eang o olchwyr pwysau ar draws yr holl ffynonellau pŵer, gan sicrhau y gallwch ddarparu ar gyfer gwahanol ddewisiadau a gofynion cwsmeriaid.

Allbwn Pwysedd

Ystyried yr allbwn pwysau (wedi'i fesur yn PSI) sydd ei angen ar gyfer y tasgau glanhau arfaethedig. Daw ein golchwyr pwysau mewn amrywiaeth o raddfeydd PSI, o fodelau dyletswydd ysgafn gyda 1,500 PSI at ddefnydd preswyl i fodelau dyletswydd trwm gyda hyd at 4,000 PSI ar gyfer cymwysiadau masnachol a diwydiannol.

Cyfradd Llif

Mae'r gyfradd llif (a fesurir mewn GPM) yn dangos faint o ddŵr y gall y golchwr pwysau ei gynhyrchu bob munud. Rydym yn cynnig golchwyr pwysau gyda chyfraddau llif gwahanol, yn amrywio o 1.2 GPM ar gyfer tasgau glanhau llai i 4 GPM ar gyfer swyddi mwy heriol, sy'n eich galluogi i ddarparu'r opsiwn mwyaf addas ar gyfer eu hanghenion i'ch cwsmeriaid.

Cludadwyedd

Aseswch a fydd angen uned gludadwy ar eich cwsmeriaid neu a yw model llonydd yn fwy priodol ar gyfer eu hanghenion. Mae ein cynnyrch yn cynnwys unedau ysgafn, cryno gyda nodweddion cludiant cyfleus, yn ogystal â modelau llonydd a gynlluniwyd ar gyfer defnydd trwm, parhaus.

Ategolion ac Atodiadau

Ystyriwch yr amrywiaeth o ategolion ac atodiadau y gallai fod eu hangen ar eich cwsmeriaid ar gyfer tasgau glanhau penodol. Rydym yn cynnig dewis eang o ategolion cydnaws, megis glanhawyr wyneb, ffyn estyn, a chanonau ewyn, i wella amlochredd ac effeithlonrwydd ein golchwyr pwysau.

ategolion golchwr pwysedd uchel

Prynu gan wneuthurwr golchi pwysau uchel proffesiynol

Rydym yn eich annog i ystyried partneru â'n cwmni ar gyfer eich anghenion golchi pwysau. Mae BISON yn cynnig nifer o fanteision sy'n ein gosod ar wahân i gystadleuwyr:

 • Cynhyrchion o Safon: Rydym yn cynhyrchu ein golchwyr pwysau gan ddefnyddio deunyddiau a chydrannau o ansawdd uchel i sicrhau gwydnwch, dibynadwyedd, a pherfformiad gorau posibl.
 • Nodweddion Arloesol: Mae golchwyr pwysau BISON yn meddu ar nodweddion unigryw, megis gosodiadau pwysau addasadwy, systemau cychwyn hawdd, a nozzles cysylltu cyflym, sy'n darparu cyfleustra ac effeithlonrwydd ychwanegol i ddefnyddwyr.
 • Pris Cystadleuol: Rydym yn cynnig prisiau cystadleuol ar ein cynnyrch, gan eu gwneud yn opsiwn deniadol i chi.
 • Cefnogaeth Cwsmer Eithriadol: Rydym wedi ymrwymo i ddarparu cymorth cwsmeriaid rhagorol, gan gynnwys cymorth technegol, deunyddiau hyfforddi, ac ymatebion prydlon i ymholiadau.

Rydym yn hyderus y bydd ein peiriannau golchi pwysau yn ychwanegiad gwerthfawr at eich cynnyrch. Cysylltwch â ni heddiw i drafod cyfleoedd ailwerthwyr a dysgu mwy am sut y gallwn eich helpu i dyfu eich busnes.

CWESTIYNAU?
CYSYLLTWCH Â NI HEDDIW.

Swyddi cysylltiedig

sut i gaeafu golchwr pwysau

sut i gaeafu golchwr pwysau

Bydd BISON yn trafod yr holl gamau sydd angen i chi eu cymryd i gaeafu peiriant golchi pwysau. Mae gaeafu golchwr pwysau yn bwysig ar gyfer ei oes hirach. Gadewch i ni ddechrau.

sut mae peiriant golchi pwysau yn gweithio

Sut mae peiriant golchi pwysau yn gweithio

Ydych chi eisiau gwybod sut mae peiriant golchi pwysau yn gweithio'n fewnol? Yna rydych chi wedi dod i'r lle iawn. Yn y blogbost hwn, bydd BISON yn esbonio sut mae peiriant golchi pwysau yn gweithio a llawer mwy.

Methu â chael digon?

Tanysgrifiwch i gael cynigion unigryw a diweddariadau ar newydd-ddyfodiaid